window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; ga('create', 'UA-79849198-1', 'auto'); ga('set', 'forceSSL', true); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'cleanUrlTracker'); ga('require', 'outboundLinkTracker'); ga('require', 'ec'); ga('send', 'pageview'); ga('set', 'nonInteraction', true); setTimeout("ga('send', 'event', 'read', '20 seconds')", 20000); Mehmet Emin Kırgil İle Rüyalara Cevaplar - Bedibuy.com
Mehmet Emin Kırgil İle Rüyalara Cevaplar
IHV-24670
10,90 €
13,90 €

Bu ürünün teslimat süresi yaklaşık 7-21 iş günü**

Adet:
13,90 €
10,90 €

Bu ürünün teslimat süresi yaklaşık 7-21 iş günü**

Ürün Bilgileri
Ürün Adı: "Mehmet Emin Kırgil İle Rüyalara Cevaplar"

Mehmet Emin Kırgil İle Rüyalara Cevaplar


Ürün Özellikleri :

Yazar:Mehmet Emin Kırgil
Yayınevi: Girdap
Hamur Tipi: 2. Hamur
Sayfa Sayısı: 328
Ebat: 13,5 x 21
İlk Baskı Yılı: 2019
Baskı Sayısı: 1. Basım
Dil: Türkçe
Barkod: 9789752429840
Ağırlık :318 gr

Önsöz


O ki beni doğuran, ne emeklerle büyüten, her daim saygı, sevgiyi hak eden annem Hacı Zeliha Kırgil, hakkını nasıl öderim bilemiyorum, Allah seni korusun ve benden ayırmasın. Her daim benden desteğini esirgemeyen eşim Nihal Kırgile ve çocuklarım Ab ve not;dullah, Mustafa, Kafer Burak ve Elife de desteklerinden dolayı kucak dolusu sevgiler sunuyorum. On beş yıl boyunca her za ve not;man sohbetlerimizde bulunan, çok değerli ahiret abim ve kar ve not;deşim olan rahmetli Murat Göğebakana Yüce Allah’tan rahmet dilerim ve kendisiyle şu yalan dünyada beraber geçirdiğimiz günler için de ayrıca çok teşekkür ederim. Tanıdığım günden beri her daim yanımda olan ve ilerlemem için destek veren, elinizdeki kitabın çıkmasında rolü olan, beni devamlı kamçı ve not;layan asıl kahraman; kendi güzel, kalbi güzel ve her şeyin en iyisi ve güzelini hak eden Nur Viral Hanım kardeşime huzur ve not;larınızda çok ama çok teşekkür ederim.
Ayrıca benden dualarını esirgemeyen tüm eş dost ve akrabalarıma, bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen editörüm Gamze Dokumacıya ve tüm Girdap Yayınevi çalışanlarına çok teşekkür ederim.
Sürçülisanım varsa şimdiden affola der, siz değerli okurlarıma yüreğim ve tüm kalbi duygularımla kucak dolusu sevgilerimi sunarım.
Mehmet EMÎN KIRGÎL
İSLAMİYET’TE RÜYANIN ÖNEMİ
Kur an-ı Kerim’deki ayetlerde var olduğundan, peygamberlere de vahilerin rüya yolu ile ulaştırıldığından dolayı rüyalar İslamiyet’te değer ve önem teşkil eder.
Hazreti Muhammed’e inen vahinin sadık rüya ile başlaması ve Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinde de anlaşıldığı gibi, muhtelif peygamberlere rüya ile birtakım vuku bulacak hâdiseler hak ve not;kında işaretler verilmiştir.
Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v) rüyaları sadık rüyalardan idi. Bize gelen rüyalar ise ikaz, uyarıcı, müjdeci ve şeytani rü-yalardır. Peygamberimiz (s.a.v) e vahiy rüyasında da gelirdi. İlk vahiyler ona "sadık rüyalar" şeklinde gelmiştir.
Buhari’de Hz. Aişe (r.a)’dan rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte şöyle denmektedir:
"Rasûlüllah (s.a.v)’e vahiyin ilk gelişi uykuda rüyaı sâliha (sadıka) görmekle olmuştur. Rasûlüllah’ın gördüğü bütün rü-yalar sabah aydınlığı gibi apaçık rüyalardı."
Rasûlüllah (s.a.v)’ın rüyasında her gördüğü aynen olurdu. Bu durum altı ay devam etmişti. Buhârî, İbn Hanbel, Taberanî ve Bezzaz’ın rivâyet ettikleri bir Hadis-i Şerifte, Rasûlüllah (s.a.v):
"Salih rüya (müminin rüyası) peygamberliğin kırk altı cüzünden bir parçadır."
Rüyanın yalnız İslam dininde değil, eski dinlerde de ehemmiyetini belirtmektedir.
Hazret-i İbrahim’in, oğlunu kurban etmek hususunda gördüğü rüya ile amel etmesi ve onu bir emri ilahi telakki etmesi, rüyanın inkâr edilemeyecek bir şey olduğunu ispat etmektedir.
İSTİHARE NEDİR?
İstihare, "hayırlı olanı istemek" anlamına gelir. İnsanların, kendileri hakkında önemli olan bir kararı verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, hangi seçimin hayırlı olup olmadı-ğına dair manevi bir işarete kavuşmak için kılınan iki rekâtlı bir namazdır.
İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?
İstihare namazı, iki rekât olarak kılınır. Birinci rekâtta "Kâfîrun Suresini", ikinci rekâtta "İhlâs Suresini" okumak müstehaptır. Namazdan sonra ise İstihare duası okunur, sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil renk görülmesi hayır ve iyiliğe; siyah veya kırmızı görülmesi ise şerre işarettir.
1.REK ve Acirc;T
•"Niyet ettim, Allah rızası için iki rekât İstihare namazı kılmaya" diyerek niyet edilir.
•Allahu Ekber, diyerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.
•Sübhaneke okunur.
•Eûzü Besmele çekilir.
•Fatiha suresi okunur.
•Fatiha suresinden sonra Kâfurîn suresi okunur.
•Rükûya gidilir.
•Son olarak secdeye gidilir.
2.REK ve Acirc;T
•Kıyama durulur ve Besmele çekilir.
•Fatiha okunur.
•İhlâs suresi okunur.
•Rükûya gidilir.
•Ardından secdeye gidilir.
•Oturur pozisyonda Ettehiyyâtü, Allahümme Salli, Al- lahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.
•Selam verilir.
NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUA
İstihare Duasının Okunuşu
"Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve talemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhumme inkunte ta’lemu erme hâzal-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve akıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik lifihi. Ve in kunte talemu enne hâza’l-emre şerrun lifi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi fasrifhu anni vasrifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharı, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18;
İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).
İstihare Duasının Anlamı
Ey Allah’ım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve gelece ve not;ğim açısından hayırlı olacaksa bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok, eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu tak ve not;dir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!"
RÜYA İLE İLGİLİ HADİSLER
839.Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim, dedi:
-"Ümmete, nübüvvetten sonra sadece mübeşşirât kalmıştır." Ashâb:
-Mübeşşirât nedir? diye sorunca, Resûl-i Ekrem:
-"Sâlih rüyadır" buyurdu.
Buhârî, Ta’bîr 5. Ayrıca bk. Müslim, Salât 207-208; Ebû Dâvûd, Salât 143;
Tirmizî, Rü’yâ 2; Nesâî, Tatbik 9; tbni Mâce, Rü’yâ 1
840.Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Mümi-nin rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir."
Buhârî, Ta’bîr 26; Müslim, Rü’yâ 6. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 8; Tirmizî, Rü’yâ 1; İbni Mâce, Rü’yâ 9
Müslim’in bir rivayeti de şöyledir:
"Sizin en doğru rüya görenleriniz, en doğru söyleyenleri- nizdir."
Müslim, Rü’yâ 6
841.Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Beni rüyada gören kimse, uyanıkken de öylece görecektir -veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir-. Çünkü şeytan bana benzeyen bir şekle giremez"
Buhârî, İlm 38; Ta’bîr 10; Müslim, Rü’yâ 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 88
Tirmizî, Rü’yâ 4, 7; İbni Mâce, Rü’yâ 2
842.Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işitmiştir:
"Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce, o Allah Teâlâ’dandır. Bu sebeple Allaha hamdetsin ve o rüyasını anlatsın. "
Başka bir rivayet şöyledir:
"O rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allaha sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendisine zarar vermez.
Buhârî, Ta’bîr 3, 46; Müslim, Rü’yâ 3. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 52; İbni Mâce, Rü’yâ 3
843.Ebû Katâde radıyallahu anhden rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Salih rüya -bir rivayete göre güzel rüya Allah’tandır. Fena rüya da şeytandandır. Kim hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, sol tarafına üç defa üflesin ve şeytandan Allaha sığınsın. O tak ve not;dirde o rüya kendisine zarar vermez’.’
Buhârî, Ta’bîr 4; Müslim, Rü’yâ 1
844.Câbir radıyallahu anhden rivayet edildiğine göre, Resû- lullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, sol tarafına üç defa tükürsün; şeytanın şerrinden de üç defa Allah’a sığınsın; yattığı tarafından da öbür yanına dönsün."
Müslim, Rü’yâ 5. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 88; İbni Mâce, Ta’bîr 4
845.Ebu 1-Eska Vâsile îbnu 1-Eska radıyallahu anhden rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"En büyük iftiralar, bir kimsenin babasından başkasına ne- seb iddiasında bulunması, görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. "
Buhârî, Menâkıb 5. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 118

Yorumlar 0
Değerlendirmeleri oku, yaz ve yorum yap...
Değerlendirme yaz
Değerlendirmeler kontrol sonrası onaylanacaktır.
Lütfen sayı dizinini aşağıdaki metin alanına girin.

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Teslimat ve Ödeme

Kolay ödeme, hızlı dağıtım, güvenli alışveriş!

Bedibuy.com olarak size cazip koşullarda yüksek standartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. 

 

Ödeme Şartları

Siz müşterilerimiz aşağıdaki ödeme seçeneklerine sahipsiniz:

 

 

  • Havale yoluyla ön ödeme
  • Doğrudan ödeme (otomatik ödeme transferi) yoluyla ödeme 
  • Kredi kartı yoluyla ödeme
  • PayPal yoluyla ödeme
  • PayPal Plus yoluyla ödeme
  • Sofortüberweisung [anında transfer] yoluyla ödeme 

 

Ek olarak Almanya içinden yapacağınız alışverişerde aşağıdaki ödeme seçeneklerine sahipsiniz:

  • Fatura yoluyla ödeme
  • Taksitli ödeme (Klarna)


Banka hesabımız:

Volksbank Backnang
Kontonummer: 92534007
IBAN: DE64 6029 1120 0092 5340 07
BIC: GENODES1VBK

 Ödeme Şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi al

 


 
 


Teslimat Yapılan Ülkeler

Aşağıdaki ülkelere siparişerinizi gönderebiliyoruz.

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç, Lüksemburg, Finlandiya, Büyük Britanya, İzlanda, Norveç, Avusturya, İspanya, Danimarka

Aşağıdaki adalar hariç Alman adalarına da teslimat yapılır:

Fährinsel Hiddensee, Helgoland, Chimsee Nordfriesische Inseln (Pellworm, Hooge, Langeneß Gröde, Föhr, Amrum, Sylt Ostfriesische Inseln (Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge, Norderney, Juist, Baltrum)
 Kargo Ücreti

Aşağıdaki ücretler Almanya için 50 € altında, diğer gönderim yapılan ülkeler için 150 € altında olan alışverişler için geçerlidir.

Alman Adalarına teslimat için, dağıtım masrafları üzerinden 25.90 € tutarında bir ada ek vergisi ücretlendirilir.

 Ülkelere göre teslimat ücretleri:

Almanya4,90 €
FinlandiyaFinlandiya16,90 €
BeliçikaBelçika9,99 €
NorveçNorveç16,90 €
hollandaHollanda9,99 €
İsveç16,90 €
LüksenburgLüxemburg9,99 €
Bulgaristan19,90 €
DanimarkaDanimarka9,99 €
İzlanda19,90 €
FransaFransa9,99 €
İtalya19,90 €
İngiltereİngiltere9,99 €
İspanyaİspanya19,90 €
Avusturya Avusturya16,90 €
PolonyaPolonya19,90 €Teslimat Süreleri

Ürün açıklamasında başka bir süre belirtilmediği sürece;

Almanya'da 1-3 gün içinde;

Diğer ülkelere teslimat durumunda, sipariş onayından sonra 3-7 gün içinde teslim edilir .

Sipariş onayından sonra sizi e-posta yolu ile bilgilendireceğiz. Böylelikle kargonuzu online olarak takip edebileceksiniz.

Teslimat  Süresi hakkında ayrıntılı bilgi al 
İptal / İade HakkıKolaylıkla aldığınız ürünü iade edebilirsiniz!
Siparişinizi on dört (14) gün içinde iptal / iade etme hakkına sahipsiniz.
 
 

Kolay ve güvenli alışveriş için bize ulaşabilirsiniz.

 

 
Fabrikstr.76 
71522 Backnang / Almanya 
+49 7191 - 2299756 
[email protected]

bedibuy.com

 

En son baktıklarınız