iade hakki

Tüketiciler için iptal hakkı

('Tüketici', kendi ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerine atfedilmeyen yasal bir işlemi büyük bir dereceye kadar gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir.)

İptal işlemi için talimatlar


İptal hakkı
Bu sözleşmeyi herhangi bir sebep belirtmeden on dört gün içinde iptal etme hakkına sahipsiniz.

İptal etme süresi on dört gün olup, 

- Standart sipariş kapsamında bir veya daha fazla ürün sipariş ettiğiniz takdirde, siz veya taşıyıcı olmayan, sizin tarafınızdan atanmış üçüncü bir tarafın ürünü elinde tuttuğu ve / bu ürün / ürünlerin bütün bir şekilde teslim edildiği;

- Standart sipariş kapsamında bir veya daha fazla ürün sipariş ettiğiniz takdirde, siz veya taşıyıcı olmayan, sizin tarafınızdan atanmış üçüncü bir tarafın ürünü elinde tuttuğu ve / bu ürün / ürünlerin ayrı ayrı teslim edildiği;

- Siz veya taşıyıcı olmayan, sizin tarafınızdan atanan bir üçüncü tarafın, birkaç parçalık teslimatta veya birimlerden teslim edilen bir ürünü emrettiğiniz hallerde son parça teslimatını veya son birimi elinde bulundurduğu;

günden itibaren geçerlidir.

İptal işlemini doğru bir şekilde yerine getirmek için, (bedibuy GmbH, Fabrikstr. 76, 71522 Backnang, Telefon Numarası: 071913440900, Faks Numarası: 071913440909, E-Mail adresi: info@bedibuy.com) bize bu iptal etme kararınızı açık bir bildiri (örneğin, posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) yoluyla bildirmelisiniz. Bunun için kapalı örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

İptal etme süresinin güvence altına alınması için, iptalin uygulanmasıyla ilgili bildirimi, iptal süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi iptal ederseniz, sizden aldığımız tüm ödemeleri, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (tarafımızdan size sunulan en makul standart teslimattan başka bir teslimat şekli seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) en kısa sürede ve en geç sizden bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden sonraki on dört gün içinde geri ödeyeceğiz. Aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem sırasında kullandığınız aynı ödeme araçlarını, bu geri ödeme için de kullanmaktayız ve bu geri ödeme nedeniyle sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Ürünler bize iade edilinceye kadar veya ürünleri bize geri gönderdiğinizi gösteren kanıtlar hazır olana kadar, hangisi daha erken ise, geri ödemeyi reddedebiliriz.

Ürünleri her halükarda bizi bu sözleşmenin iptaliyle ilgili bilgilendirdiğiniz tarihten itibaren en fazla on dört gün içerisinde, ürünleri iade etmeniz yahut göndermeniz gerekmektedir. Ürünleri, on dört günlük son teslim tarihinden önce gönderirseniz, son tarih tutulmaktadır.

Paketler yoluylal sevk edilemeyen ürünlerin iadesine ilişkin doğrudan masrafların yanı sıra paketler yoluyla sevk edilebilen ürünlerin iadesine ilişkin doğrudan masrafları karşılarsınız. Paketler yoluyla sevk edilemeyen ürünler için masraflar yaklaşık olarak en yüksek Euro tutarları üzerinden tahmin edilir.

Yalnızca ürünlerin durumu, özellikleri ve fonksiyonelliğinin kontrolü için gerekli olmayan herhangi bir kullanıma atfedilebilir olması halinde ürünlerin değer düşüklüğünü karşılamak zorundasınız.

Hariç bırakma veya son kullanma tarihine ilişkin kriterler

İptal etme hakkı aşağıdakilere ilişkin sözleşmeler için kullanılamaz:

• önceden imal edilmeyen ve imalatları için tüketici tarafından bir kişinin seçimi veya öngörülmesi önemli olan ya da tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre açık bir şekilde uyarlanan ürünlerin teslimatı için;

• çabuk bozulan ya da son kullanma tarihleri çabuk aşılan ürünlerin teslimatı;

• sözleşmenin akdedildiği sırada fiyatı kararlaştırılmış olan, ancak en erken sözleşmenin akdedilmesinden 30 gün sonra teslim edilebilen ve mevcut değeri üzerinde girişimcinin hiçbir etkisi bulunmayan piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin teslimatı;

• abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazeteler, süreli yayınlar veya dergilerin teslimatı.

Aşağıdakilere ilişkin sözleşmeler durumunda iptal etme hakkı zamanından önce sona erer:

• teslimattan sonra kapakları açılmış olması halinde sağlık koruması veya hijyen nedenlerinden ötürü iade için uygun olmayan kapalı ürünlerin teslimatı;

• durumları nedeniyle teslimattan sonra başka mallar ile ayrılmaz bir şekilde karıştırılmış ürünlerin teslimatı;

• teslimattan sonra kapakları açılmış olması halinde kapalı ambalaj içindeki ses veya görüntü kayıt veya bilgisayar yazılımı teslimatı.

 

_________________________________________________________________________________

Numune - iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istemeniz halinde, lütfen bu formu doldurup bize geri gönderin.)

- bedibuy GmbH, Fabrikstr. 76, 71522 Backnang, Faks numarası: 071913440909, E-posta adresi: info@bedibuy.com:

- Ben/biz (*) bu form ile aşağıdaki ürünlerin (*)/ satın alımına ilişkin benim/bizim (*) tarafımdan/tarafımızdan akdedilen sözleşmeyi iptal ederim/ederiz
  aşağıdaki hizmetin sağlanması (*)

- Sipariş edildiği tarih (*)/ alındığı tarih (*)

- Tüketicinin(Tüketicilerin) adı
- Tüketicinin(Tüketicilerin) adresi
- Tüketicinin(Tüketicilerin) imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirim durumunda)
- Tarih

(*) Yanlış seçeneğin üzerini çiziniz.

 

En son bakılan